Max Utilities Integritetspolicy
Max Utilities Integritetspolicy

Version: September, 2011
KONTROLLERA FÖLJANDE INNAN DU SKICKAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

Denna webbplats ägs och drivs av Avangate.

SYFTET MED DETTA DOKUMENT

Syftet med denna integritetspolicy är att för dig förklara våra tjänster, typer av uppgifter som erhålls genom dina besök på vår webbplats, eller när du köper produkter eller tjänster direkt från oss, att förklara hur vi använder dessa uppgifter och vad för slags skydd vi erbjuder för dina uppgifter, huruvida vi röjer dem för andra, och presentera de alternativ du har för att hantera dina uppgifter.

AVANGATE HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER, FÖLJER TILLÄMPLIG DATASKYDDS- OCH INTEGRITETSLAGAR, OCH ERBJUDER NOTIFIERING, VAL, OCH MEDGIVANDE MED AVSEENDE PÅ BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER.

Avangate erbjuder eCommercelösningar för elektronisk mjukvarudistribution, och assisterar mjukvaru- och spridprogramsdistributörer världen över i att framgångsrikt sälja sina produkter online. Avangate insamlar, behandlar, och använder dina personuppgifter endast i samband med att tillmötesgå dina beställningar i egenskap av företrädare för den av våra partner, eller leverantörer, från vilken du har köpt produkterna eller tjänsterna, medan denna partner eller leverantör kommer att vara direkt ansvarig för att behandla dina personuppgifter. En del av våra tjänster tillhandahålls genom webbplatser som bär våra partner, eller leverantörers namn, och varumärken, och ligger bortom vår kontroll. Några tjänster kan även komma att tillhandahålla länkar från vår webbplats till tredje parters webbplatser, vilka kan komma att tillhandahålla er tjänster direkt på våra vägnar.

ALLA TRANSAKTIONER SOM HAR GJORTS PÅ DESSA TREDJE PARTERS WEBBPLATSER LYDER UNDER DERAS INTERGITETSPOLICYER; VILKA KAN VARA ANNORLUNDA ÄN VÅR.

PERSONUPPGIFTER

Avangate insamlar, behandlar och använder dina personuppgifter, såsom ditt för- och efternamn, postadress, e-postadress, arbetsgivare, arbetstitel, och avdelning, telefon- och faxnummer, kreditkortsuppgifter, ID-kort och annan personlig information som behöver insamlas för att vi ska kunna erbjuda er den specifika beställda produkten, eller tjänsten. En del av den information vi ber dig tillhandahålla är obligatorisk, och en del annan är frivillig. Om du inte tillhandahåller obligatoriska uppgifter kommer du inte att kunna göra någon slags beställningsåtgärd.

Som besökare på vår webbplats kan du göra många saker utan att tillhandahålla någon personlig information, men i samband med andra valfria aktiviteter, kan Avangate be dig att tillhandahålla viss information genom att fylla i och skicka in ett onlineformulär. All denna information kommer insamlas, behandlas och användas av Avangate endast för den spedifika aktivitet som du skickar in den till, i enlighet med denna integritetspolicy, och i den utsträckning som lagen medger.

Användning av personuppgifter

PERSONUPPGIFTER SOM TILLHANDAHÅLLS AVANGATE BEHANDLAS OCH ANVÄNDS I FÖRSTA HAND PÅ VÅRA SERVRAR I NEDERLÄNDERNA.

När det är nödvändigt för oss för att uppfylla våra kontraktsåtaganden gentemot dig kommer personuppgifterna som du tillhandahåller oss att insamlas, användas och översändas till våra anställda, eller Avangets dotterbolag, eller tredje parter, som levererar tjänster till Avangate.
Avangate använder dina personuppgifter för att:

  1. behandla och godkänna en beställning från dig, och för att behandla och acceptera onlinebetalning, inklusive att notifiera dig om beställningens status;
  2. för att fakturera produkterna/tjänsterna som har beställts av dig;
  3. för att leverera produkterna/tjänsterna eller nycklarna/åtkomstkoderna till din adress
  4. för att säkra säkerheten för transaktionen genom att applicera antibedrägerifilter, för att registrera ditt köp hos tillverkaren;
  5. för att tillhandahålla dig kundsupport och teknisk support; för att informera dig om produktuppgraderingar, specialerbjudanden, och andra produkter och tjänster och utvalda tredje parter om du har valt att motta sådan kommunikation;
  6. för att se till att innehållet på webbsidan är relevant för dina behov;
  7. för att leverera tjänster du har valt;
  8. för att upprätthålla vår avsikt att visa det mest relevanta innehållet för dig och öka webbplatsen användbarhet;
  9. för att underhålla och förbättra säkerheten hos våra tjänster;
  10. för att tillåta åtkomst till begränsade områden på webbplatsen

En del uppgifter, som typerna av använda tjänster och hur många användare vi tar emot dagligen, kan användas av Avangate för statistiska, marknadsföringsmässiga eller befrämjande syften. Denna sorts information samlas i aggregerad/statistisk form, utan att identifiera användarna individuellt.

Skydd av personuppgifter

Dina personliga uppgifter (med undantag av kreditkortsuppgifter) som skickas till Avangate medan du shoppar på vår webbplats, insamlas och lagras på en säker server (SSL - Secure Socket Layers) med användning av en brandvägg och ett digitalt certifikat som har utfärdats av Verisign.TM. Sådana säkra servrar omöjliggör i stort sett varje försök från tredje parter att tillgå och/eller använda dina personuppgifter utan tillåtelse.

Delning av personuppgifter

Avangate kan i samma fall tillhandahålla dina personuppgifter för att registrera ditt köp hos tillverkaren, eller tjänstelämnaren för garanti, teknisk support, service efter försäljning, eller liknande syften. Avangate kan också hyra andra företag för att tillhandahålla tjänster i samband med din transaktion, eller tjänster efter försäljning. Dessa företag kan komma att ha åtkomst till personuppgifter i mån av behov för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden mot oss i detta hänseende, men endast i samband med din beställning.

Röjande och hantering av personuppgifter

Avangate gör sitt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade, men om du upptäcker att dina personuppgifter inte är korrekta, var vänlig och kontakta Avangate skriftligen. Avangate kommer att göra alla nödvändiga modifikationer endast efter undersökningar, och i enlighet med skriftligt bevis om sådana modifikationer.

Dina personuppgifter kommer att visas för dig av Avangate vid skriftlig anmodan, förutsatt att hela, eller en del av, din anmodan inte: 1) leder till brott mot tillämplig lag 2) skadar tredje parter, eller 3) tillhandahåller tillräcklig information för att verifiera din identitet.

COOKIES

Avangate använder "cookies" och andra spårningsmetoder för att kunna spåra ditt besök på vår webbplats. En "cookie" är en liten mängd data som överförs till din webbläsare av en webbserver och kan bara läsas av servern som gav den till dig, men Avangate använder i allmänhet inte denna information för att identifiera dig personligen. Du kan ställa in din webbläsare för att notifiera dig när du tar emot en "cookie", och ge dig chansen att besluta om du ska acceptera den, eller inte. (För en del webbsidor som kräver auktorisation, är inte cookies valfria.) Användare som väljer att inte acceptera cookies kommer inte att kunna tillgå de sidorna.)

DINA VAL

Du kan välja om du vill tillhandahålla Avangate personuppgifter, eller ej, men om du inte tillhandahåller personuppgifter kommer du inte att kunna göra köp, ta tjänster i bruk, eller tillgå vissa alternativ. När du gör ett köp kommer vi att erbjuda dig ett val att motta kommunikation med avseende på produktinformation, specialerbjudanden, eller annan marknadsföringsinformation, men du kan också välja bort prenumerationen vid ett senare tillfälle. Om du väljer att inte motta dessa kommunikationer kommer vi inte att använda dina personuppgifter i detta syfte.

MODIFIKATIONER

Avangate förbehåller sig rätten att ändra de föreliggande villkoren från tid till tid, och kommer att tillhandahålla notifieringar om materiella ändringar på vår webbplats. Om du fortsätter att, efter att en sådan notifiering har gjorts, använda webbplatsen, eller material, eller tjänster, som kan tillgås genom den, innebär det att du accepterar ändringarna.

TILLÄMPLIG LAG

Denna integritetspolicy, och/eller någon tvist som kan uppstå mellan Avangate och/eller dess dotterbolag och dig, lyder under den tillämpliga lagen vid Avangates kontor. Alla tvister kommer först att hanteras på en välvillig basis och i händelse av att en sådan tvist inte kan lösas ska tvisten avgöras genom skiljedom av de kompetenta domstolarna i jurisdiktionen vid AVANGETS kontor.