Max Utilities Support
Max Utilities Hjälp och support

Komma igång med Max Utilities

Om det här avsnittet: Med hjälp av den här guiden kommer du igång direkt med Max Utilities. Du får en översikt över Max Utilities och installationsprocessen och en beskrivning av de mest använda funktionerna. Guiden omfattar inte samtliga funktioner i Max Utilities, och de beskrivs inte heller utförligt här. Om du vill ha en fullständig beskrivning av dessa funktioner klickar du på respektive länk till de olika avsnitten.

 • Installera Max Utilities
  Vilka systemkrav gäller för installation av Max Utilities?
  Varifrån laddar jag ned den senaste versionen av Max Utilities?
  Hur installerar och registrerar jag Max Utilities (online)?
  Hur installerar jag testversionen av Max Utilities (online)?
 • Komma igång med Max Utilities
  Hur håller jag systemet i gott skick med hjälp av Max Utilities?
 • Rensa registret
  Varför ska jag rensa Windows-registret?
  Hur rensar jag Windows-registret?
  Hur åtgärdar jag problem?
  Vilka registeravsnitt söks igenom?
 • Komprimera registret
  Hur komprimerar jag registret?
 • Optimera Windows
  Hur optimerar jag Windows?
 • Förbättra starten i Windows
  Det tar lång tid att starta datorn. Vad kan jag göra åt det?
 • Rensa Windows-historiken
  Hur rensar jag Windows-historiken?
 • Rensa webbläsarhistoriken
  Hur rensar jag webbläsarhistoriken?
 • Rensa spår av tredje part
  Hur rensar jag programvara från tredje part?
 • Rensa diskar permanent
  Hur rensar jag en disk permanent?
 • Förstör filer
  Hur förstör jag filer?
  Vad är skillnaden mellan permanent diskrensning och permanent förstöring av filer?
 • Återställ säkerhetskopior av registret
  Hur återställer jag säkerhetskopior av registret?
 • Avinstallera oanvända eller oönskade program
  Hur avinstallerar jag oanvända eller oönskade program?
 • Vilka systemkrav gäller för installation av Max Utilities?

  Microsoft® Windows® XP SP3 (endast 32-bitars)

  A - Processor: Pentium® eller likvärdig 233 MHz (minimum) | Pentium eller likvärdig 300 MHz (rekommenderas)
  B - Minne: 64 MB (minimum) | 128 MB (rekommenderas)

  Microsoft Windows Vista® (32-bitars och 64-bitars)

  C - Minne: 1 GB

  Microsoft Windows 7 (32-bitars och 64-bitars)

  D - Processor: 1 GHz
  E - 1 GB för 32-bitarsprocessorn eller 2 GB för 64-bitarsprocessorn

  Maskinvarukrav:

  F - Hårddisk: 50 MB ledigt diskutrymme
  G - Video: SVGA (1 024 x 768)
  H - Cd-rom-enhet (om du inte installerar via nedladdning av program)
  I - Internetanslutning krävs för att registrera produkten och få produktuppdateringar*

  * Användaren ansvarar för Internetleverantörskontot, alla avgifter för Internetåtkomst samt för telefonavgifter.

  Webbläsare som stöds

  J - Netscape
  K - Opera
  L - Firefox
  M - Internet Explorer
  N - Google Chrome
  O - Mozilla
  P - Safari

  Varifrån laddar jag ned den senaste versionen av Max Utilities?
  Tack för att du har valt Max Utilities. Du kan ladda ned den senaste versionen här: https://www.maxutilities.com/sv-se/download.html. På den här sidan hittar du mer information om nedladdningen.

  Hur installerar och registrerar jag Max Utilities (online)?
  När du har laddat ned installationsfilen från vår webbplats dubbelklickar du på den för att starta installationsprocessen. Installationsguiden hjälper dig igenom de enkla stegen.

  Obs!: Du måste ha Internetanslutning för att ladda ned Max Utilities.

  Installera den fullständiga versionen av Max Utilities

  1 Godkänn slutanvändaravtalet (EULA) genom att klicka på knappen Jag accepterar.
  2 Licensnyckel: En skärm visas där du uppmanas ange dina licensuppgifter. Om du redan har köpt Max Utilities anger du dina licensuppgifter exakt som de står i den bekräftelse du fick via e-post. Du kan kopiera licenskoden från e-postmeddelandet och klistra in den i licenskodsfältet genom att ställa pekaren i fältet och klicka på knappen Klistra in licens. Klicka på Registrera för att registrera din programvarulicens.
  3 Välj något av dessa installationsalternativ: Enkel installation eller Anpassad installation.
  * Enkel installation– Det här är en standardinstallation med förkonfigurerade parametrar för att enkelt installera produkten på datorn.
  * Anpassad installation– Det här är en anpassad installation där du kan välja installationsplats för produkten på datorn.

  4 Guiden hjälper dig igenom resten av installationen. Under installationen får du användbar information på skärmarna Kände du till detta? om hur Max Utilities kan hjälpa dig förbättra datorns prestanda.
  5 När installationen är klar uppmanas du av Max Utilities att omedelbart starta en sökning av datorn. Klicka på Ja om du vill starta en fullständig registersökning. Klicka på Nej och Slutför om du vill avsluta installationen.

  Öppna programmet från datorn:

  1 Gå till Alla program
  2 Klicka påMax Utilities.
  3 Du kan också dubbelklicka på ikonen på skrivbordet (om du konfigurerade denna åtgärd under installationen.

  Hur installerar jag testversionen av Max Utilities (online)?
  När du har laddat ned installationsfilen från vår webbplats dubbelklickar du på den för att starta installationsprocessen. Installationsguiden hjälper dig igenom de enkla stegen.

  Obs!: Du måste ha Internetanslutning för att ladda ned Max Utilities.

  1 Godkänn slutanvändaravtalet (EULA) genom att klicka på knappen Jag accepterar.
  2 Licensnyckel: En skärm visas där du uppmanas ange dina licensuppgifter. Ignorera det här avsnittet och fortsätt med installationen. Observera att testversionen av Max Utilities ger begränsad funktionalitet.
  3 Välj något av dessa installationsalternativ: Enkel installation eller Anpassad installation.
  A – Enkel installation – Det här är en standardinstallation med förkonfigurerade parametrar för att enkelt installera produkten på datorn.
  B – Anpassad installation – Det här är en anpassad installation där du kan välja installationsplats för produkten på datorn.

  4 Guiden hjälper dig igenom resten av installationen. Under installationen får du användbar information på skärmarna Kände du till detta? om hur Max Utilities kan hjälpa dig förbättra datorns prestanda.
  5 När installationen är klar uppmanas du av Max Utilities att omedelbart starta en sökning av datorn. Klicka på Ja om du vill starta en fullständig registersökning. Klicka på Nej och Slutför om du vill avsluta installationen.

  Öppna programmet från datorn:

  1 Gå till Alla program
  2 Klicka påMax Utilities.
  3 Du kan också dubbelklicka på ikonen på skrivbordet (om du konfigurerade denna åtgärd under installationen.

  Hur håller jag systemet i gott skick med hjälp av Max Utilities?
  Om datorn ska fungera optimalt är det viktigt att systemet sköts om ordentligt. Vi rekommenderar att du utför följande åtgärder regelbundet för att underhålla systemets hälsa:

  1. Rensa register – När du rensar registret och tar bort ogiltiga poster förbättras datorns stabilitet och prestanda.
  1 Klicka på Rensa registret under fliken Prestanda.
  2 VäljFullständig registersökning som söker efter registerfel i alla områden på datorn.
  3 Klicka på Starta sökning när du vill påbörja sökningen. Om Max Utilities upptäcker några problem visas en lista över dem i slutet av sökningen.
  4 Välj och klicka på Reparera för att åtgärda alla problem.

  2. Komprimera registret – Vid komprimering av registret tas tomrum, outnyttjat utrymme och felaktiga nycklar bort från registret, och en fysisk defragmentering av registerfiler i Windows utförs.
  1 Klicka på knappen Komprimera registret under fliken Prestanda.
  2 Klicka på Starta för att påbörja analysen av registret. När analysen är slutförd visas resultatet.
  3 Klicka på Tillämpa för att tillämpa komprimeringsändringarna.

  3. Rensa Windows-historiken (markera Dokumenthistorik)
  1 Klicka på knappen Rensa Windows-historiken under fliken Sekretess.
  2 Kontrollera att Dokumenthistorik är markerat. Observera att det här alternativet inte är markerat som standard.
  3 Klicka på Spara val för att bekräfta det.
  4 Klicka påRensa Windows när du vill påbörja rensningen av Windows-historiken.

  4. Permanent diskrensning – Med funktionen för permanent rensning i Max Utilities kan du vara säker på att det inte går att återställa filer som tagits bort från datorn. Observera att rensningen inte förstör eller tar bort befintliga data. Rensningen berör endast det befintliga lediga utrymmet på din hårddisk.

  För att helt och hållet eliminera historikspår av de borttagna filerna kommer permanentrensningsfunktionen att blanda tabellposterna i huvudfilen nästa gång du startar datorn.
  1 Välj fliken Sekretess och klicka på Rensa diskar permanent.
  2 Använd växlingsknappen för att aktivera/inaktivera permanent diskrensning.
  3 En lista över enheter visas på skärmen.
  4 Välj de enheter som du vill utföra permanent rensning på.
  5 Rensa tabellposter i huvudfilen: Med det här alternativet kan du rensa bort tabellposter i huvudfilen. I Huvudfiltabellen lagras information om varje fil och katalog på en NTFS-volym. Det är en relationsdatabastabell som innehåller olika attribut om olika filer. Den fungerar som startpunkt och funktion för central hantering av en NTFS-volym.
  6 Klicka på Rensa diskar för att rensa utrymme permanent på de markerade hårddiskarna.

  Varför ska jag rensa Windows-registret?
  Windows-registret är en databas som används för att lagra viktiga inställningar och konfigurationsinformation om Windows operativsystem som måste finnas för att Windows ska fungera.

  Registret innehåller information och inställningar om all maskinvara, programvara och alla användare samt inställningar för din dator och ditt operativsystem.

  När en användare ändrar inställningarna i Kontrollpanelen, filassociationer, systempolicyer eller installerad programvara reflekteras och lagras ändringarna i registret. När du kör ett program på datorn kan flera ändringar göras i ditt register.

  Med tiden ökar mängden ogiltiga poster och orelaterade referenser i Windows-registret. Dessa problem kan ackumuleras, bland annat av följande orsaker:

  Avinstallation eller felaktig borttagning av programvara som resulterar i ogiltiga fil- eller mappreferenser såväl som orelaterade startprogram

  Programdrivrutiner saknas eller är felaktiga, fel på maskinvaran.

  Borttagning av filer som representeras av genvägar.

  Ackumulering av ogiltiga poster kan göra datorn långsam, generera felmeddelanden, förhindra att program fungerar som de ska eller göra att datorn blir instabil och kraschar.

  Registerrensning identifierar och tar bort dessa fel.

  Hur rensar jag Windows-registret?
  1 Välj fliken Prestanda och klicka på Rensa registret.

  2 Välj vilken typ av sökning som ska köras. Det finns två sökalternativ:

  A - Fullständig registersökning: En fullständig sökning är en djup och omfattande sökning av Windows-registret. En fullständig sökning söker i Windows-registret efter ogiltiga poster i alla registeravsnitt.
  B - Anpassad registersökning: I en anpassad sökning kan du välja registeravsnitt som ska ingå i sökningen. Om du väljer en anpassad sökning ska du välja registerområden i listan som ska rensas.
  C - Konfigurera Ignorera-listor: Klicka för att lägga till värden eller nycklar som ska ignoreras under registersökningen. Välj fliken Värden eller Nycklar. I fältet Ange objekt anger du namnet på värdet eller undernyckeln. Du kan lägga till och ta bort värden och undernycklar genom att markera dem och klicka på Lägg till eller Ta bort.

  Obs!: Max Utilities innehåller även en intern Ignorera-lista, som skiljer sig från denna Ignorera-lista. Uppdateringar av den här listan kommer periodvis och kan erhållas via Smart Update.

  3 Klicka på Starta sökning för att börja söka efter registerfel i datorn. Max Utilities söker nu efter ogiltiga poster i ditt Windows-register. En förloppsindikator visar hur långt sökningen har kommit och vilka problem som har identifierats för varje sökkategori. Du kan stoppa sökningen när som helst genom att klicka på den röda ikonen Stoppa.

  4 När sökningen är klar visas sökresultatet. På den här skärmen kan du förbättra datorns stabilitet och prestanda genom att reparera ogiltiga poster på ett säkert sätt. Max Utilities skapar automatiskt säkerhetskopior av registret varje gång du åtgärdar problem, så det är lätt att återställa en säkerhetskopia om du behöver göra det vid ett senare tillfälle.

  Hur åtgärdar jag problem?
  När Max Utilities har slutfört sökningen av datorn visas en lista över de problem som påträffades. Alla genomsökta områden visas, tillsammans med antal problem som påträffades i dem.

  Alla upptäckta objekt är som standard markerade och klara att repareras. Du kan granska resultaten och välja Reparera om du vill reparera alla upptäckta objekt.

  Obs!: Om du är en erfaren användare kan du även modifiera åtgärdsegenskaperna för varje problem här innan du implementerar åtgärder och ändringar i Windows-registret med hjälp av funktionen Reparera.

  1 Klicka på ett avsnitt i avsnittspanelen om du vill visa problem i det avsnittet.
  2 Dubbelklicka på ett problem för att visa en utökad vy över problemet med mer information om det.
  3 Klicka på Alla avsnitt för att visa alla problem som påträffades under sökningen. Den detaljerade informationen om varje problem som visas på sökresultatskärmen inkluderar:

  A - Prioritetsnivå för problemet och en kort beskrivning av det.
  B - Platsen i registret där problemet påträffades.
  C - Namnet på det problematiska värdet och de data det innehåller.

  Obs!: En del avsnitt i registret kan inte modifieras eller repareras om du kör testversionen av Max Utilities. Dessa avsnitt och de problem som finns där indikeras med en hänglåssymbol på skärmen med sökresultat.

  Modifiera sökresultat

  Markera ett problem och högerklicka för att visa åtgärdsmenyn som visas nedan för att åtgärda problemet. Den här menyn innehåller alla åtgärder som kan vidtas för problemen före reparationen. Välj lämplig åtgärd i den här menyn.

  Obs!: För en del problem är inte alla åtgärder tillgängliga.

  Åtgärdsmeny

  Högerklicka för att visa åtgärdsmenyn.

  A - Behåll objekt: Som standard markeras alla problem automatiskt för borttagning på sökresultatskärmen.
  B - Ta bort objekt: Välj Ta bort objekt i åtgärdsmenyn om du vill ta bort ett objekt när det har reparerats.
  C - Lägg till värde/undernyckel i Ignorera-listan: Förhindra att ett värde eller en nyckel för en registerpost repareras när funktionen Reparera utförs, och från att upptäckas vid framtida sökningar, genom att lägga till värdet eller undernyckeln i dina anpassade Ignorera-listor.
  D - Ta bort alla: Förutom att reparera specifika problem, kan alla problem inom ett markerat avsnitt på sökresultatskärmen repareras.
  E - Reparera alla problem inom ett avsnitt genom att välja avsnitt till vänster och sedan Ta bort alla i åtgärdsmenyn.

  Reparera problem

  När du är nöjd med åtgärderna och modifieringarna av alla problem i listan på sökresultatskärmen är du redo att köra funktionen Reparera. När du klickar på den här knappen tillämpas alla åtgärder och modifieringar från sökresultatskärmen på relevanta poster i registret, och tillägg görs i Ignorera-listorna. Obs!: Om du inte vill reparera några problem på sökresultatskärmen klickar du på Stäng. Du kommer direkt till sammanställningsskärmen Sök och reparera.

  Vilka registeravsnitt söks igenom?
  Följande avsnitt söks igenom på ett säkert sätt för att säkerställa registrets integritet och optimering:

  1 Programsökvägar – Det här avsnittet innehåller platser där programvara har installerats på datorn. Dessa platser registreras i registret under installationen av programmet.
  2 Registerintegritet – Det här avsnittet innehåller viktiga poster för gränssnittsmappar i Windows, där mappar som Mina dokument, Favoriter, Profiler med flera ingår.
  3 Windows-teckensnitt – I det här avsnittet finns en lista över teckensnitt som har registrerats i teckensnittsmappen i Windows operativsystem.
  4 Hjälp och resurser – Enligt Windows-standard ska hjälpfilerna för ett program registreras i det här avsnittet av registret.
  5 Delade DLL-filer – I det här avsnittet finns information som associeras med delade kontrollfiler som har registrerats på datorn.
  6 Startprogram – I det här avsnittet registreras objekt som ska startas automatiskt när Windows startas. I dessa registerposter finns det referenser till platserna för dessa objekt på hårddisken. Klicka på Start -> Kör -> skriv msconfig -> OK för att visa Autostart-objekten som ska starta när Windows 98, Me eller XP startas. När systemkonfigurationsverktyget visas väljer du fliken Start för att visa listan över Autostart-objekt.
  7 Lägg till eller ta bort program – Programvara kan tas bort med standardprogrammet Lägg till eller ta bort program, som du kommer till via Kontrollpanelen i Windows.
  8 Om borttagning av program inte gjordes via Lägg till eller ta bort program (om ett program exempelvis togs bort från datorn genom att ta bort den faktiska programinstallationsmappen via Windows Explorer), kommer länken till avinstallationsfilen att finnas kvar i listan över Lägg till eller ta bort program.
  9 Virtuell enhet – I det här avsnittet finns information associerad med virtuella enheter som har registrerats på datorn.
  10 Filnamnstillägg – I det här avsnittet finns en lista över filnamnstillägg som vanligtvis registrerats i registret under programinstallationen. Dessa problem kan inträffa om avinstallationsprogrammet för programmet tar bort programfiler från hårddisken utan att ta bort de associerade filnamnstilläggen från registret.
  11 Temporära filer/genvägar – När en registersökning utförs söker Max Utilities igenom alla markerade platser i Alternativ -> skärmen Genvägsinställningar och tar bort genvägar utan relationer, temporära filer (.tmp) och Scandisk- eller Checkdisk-fragmentfiler (.chk) från hårddisken.
  12 Anpassade kontroller – När programmen har installerats registreras de anpassade kontrollfilsplatserna som nya poster i det här avsnittet av registret.
  13 Omfattande sökning – Avsnittet Omfattande sökning täcker de avsnitt i registret som inte ingår i något av de avsnitt som beskrivs ovan.

  Hur komprimerar jag registret?
  Vid komprimering av registret tas tomrum, outnyttjat utrymme och felaktiga nycklar bort från registret, och en fysisk defragmentering av registerfiler i Windows utförs.

  När komprimeringsprocessen är slutförd får registret en jämnare struktur som reducerar programsvarstiden och åtkomsttider till registret, och datorns prestanda förbättras.

  Komprimering av registret

  Obs!

  Vi rekommenderar att du markerar alternativet Skapa systemåterställningspunkt innan du komprimerar registret.

  Klicka på knappen Komprimera registret på skärmen Prestanda och välj Fortsätt för att starta rensningen av registret.

  Registerkomprimering består av tre steg:

  A – Analys – Under det här steget analyserar Max Utilities registret och söker efter tomrum, ledigt utrymme och korrupta nycklar samt skapar en säkerhetskopia innan registret rensas.
  B – Förhandsgranska resultat – När rensningen har startats kontrollerar systemet om det finns obsoleta registerposter och tar automatiskt bort dem från registret. När rensningen är slutförd visas en skärm med uppgifter om hur mycket utrymme som var outnyttjat på datorn, samt sparat utrymme i procent.
  C – Registret komprimerat – När rensningen har slutförts efter säkerhetskopieringen visas en skärm med det här namnet på datorn. Om du klickar på Verkställgenomförs alla ändringar som gjordes under det första steget (under analysen). Du måste starta om datorn för att ändringarna ska synas i registret.

  Hur optimerar jag Windows?
  Windows optimeringsfunktion ger dig flera olika profilalternativ med förkonfigurerade inställningar. Du kan välja den profil som bäst passar dina behov genom att helt enkelt flytta reglaget till den profil du önskar.

  Du kan också välja Anpassad profil där du kan konfigurera egna inställningar för Windows-optimering.

  Klicka på fliken Prestanda > Optimera Windows för att komma till den här skärmen. Det finns tre inställningar på prestandareglaget högst upp på skärmen:

  A - Bästa utseende – Flytta reglaget till den här profilen för att optimera Windows för bästa utseende.
  B - Balans – Standardprofilinställningen Balans har förkonfigurerade inställningar som ger optimal balans mellan utseende och prestanda.
  C - Bästa prestanda – Flytta reglaget till den här profilen för att optimera Windows för bästa prestanda.

  Obs!: Inställningen Bästa prestanda ändrar de visuella inställningarna i Windows.

  När du har valt en profil visas listan över förkonfigurerade inställningar för den här profilen nedan.

  Det tar lång tid att starta datorn. Vad kan jag göra åt det?
  Om det tar lång tid att starta datorn är det möjligt att du har för många Autostart-objekt i Windows.

  1 Välj fliken Prestanda.
  2 Klicka på Optimera start av Windows för att komma till den här skärmen. På den här skärmen kan du förhandsgranska, hantera och kontrollera startprogrammen på datorn. På skärmen Optimera start av Windows visas en lista över alla program som körs på din dator under starten.
  3 Du kan enkelt granska listan och avgöra om du vill att ett visst program ska startas automatiskt genom att markera eller avmarkera det i listan och klicka på Verkställ.

  Hur rensar jag Windows-historiken?
  Med hjälp av den här funktionen kan du välja vilka typer av onlineaktiviteter som har sparats i din webbläsare du vill hantera eller rensa bort:

  A - Dokumenthistorik
  B - Hitta/sök mapphistorik
  C - Sök efter temporära filer på hårddisken
  D - Innehåll i Urklipp
  E - Körningshistorik
  F - Katalog för temporära filer
  G - Windows papperskorg

  1 Välj fliken Sekretess och klicka på Rensa Windows-historiken. Windows-området markeras automatiskt i den vänstra panelen.
  2 Använd växlingsknappen för att aktivera/inaktivera funktionen Rensa Windows-historiken. En lista över olika poster visas med en kort beskrivning av varje post. Ett standardurval aktiveras. Obs!Dokumenthistorik är inte aktiverat i standardurvalet.
  3 Välj de objekt vars historik ska rensas. Du gör detta genom att markera eller avmarkera objekt i standardurvalet.
  4 Klicka på Spara urvalet för att bekräfta det. Denna åtgärd är obligatorisk om du har ändrat standarurvalet.
  5 Klicka på Rensa Windows om du vill att historiken ska rensas bort från alla objekt i listan. Observera att en fullständig sekretessökning av bland annat webbläsare, tillägg och ledigt utrymme (om dessa avsnitt har aktiverats) körs när du klickar på Rensa alla.

  När sekretessrensningen påbörjas visar förloppsindikatorn hur mycket och vilka områden som rensats. När rensningen är slutförd visar resultatet för sekretessökningen det totala antalet avsnitt som rensats, totalt antal objekt som har rensats och hur stort diskutrymme som har återställts.

  Hur rensar jag webbläsarhistoriken?
  Om du vill ta bort din onlinehistorik måste du rensa informationen regelbundet. Uppgifter om vilka webbplatser du har besökt sparas i följande delar av dina webbläsare.

  A - Cache, historik och adressfält
  B - Index.dat
  C - Automatisk ifyllning av formulärdata – data som tidigare fyllts i webbformulär, till exempel alla sparade lösenord
  D - Nedladdade programfiler

  Med den här funktionen kan du välja vilken webbläsarhistorikinformation du vill rensa bort. Exempel på webbläsare som stöds är Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, NetScape och Mozilla.

  1 Välj fliken Sekretess och klicka på knappen Rensa Windows-historiken. Webbläsar-avsnittet markeras automatiskt i den vänstra panelen.
  2 Använd växlingsknappen för att aktivera/inaktivera funktionen Rensa webbläsarinställningar.
  3 En lista över olika webbläsare med status (installerad eller inte) visas. De webbläsare som inte är installerade på datorn är inaktiverade (gråa). I den andra kolumnen visas objekt som ska rensas.
  4 Om du inte vill att vissa cookies ska rensas bort måste du spara dem som cookies du vill bevara. Obs!: Alternativet finns endast för Internet Explorer, Firefox och Chrome. Klicka på Välja vilka cookies du vill bevara – Markera kryssrutorna bredvid de cookies i listan som du vill bevara.
  5 Välj webbläsaren om du vill rensa webbläsarhistoriken. Välj de objekt i listkolumnen som du vill rensa. Objekten omfattar:
  A - Cache, historik och adressfält
  B - Index.dat
  C - Automatisk ifyllning av formulärdata – data som tidigare fyllts i webbformulär, till exempel alla sparade lösenord
  D - Nedladdade programfiler

  6 Klicka på Spara urvalet för att bekräfta det. Denna åtgärd är obligatorisk om du har ändrat standardurvalet.
  7 Klicka på Rensa webbläsare om du vill rensa webbläsarhistoriken. Observera att en fullständig sekretessökning av bland annat webbläsare, tillägg och ledigt utrymme (om dessa avsnitt har aktiverats) körs när du klickar på Rensa alla.

  Hur rensar jag programvara från tredje part?
  I det här avsnittet beskrivs hur du kan rensa historikinformation i tredjepartsprogramvara som du har installerat på datorn.

  1 Välj fliken Sekretess och klicka på Rensa bort spår av programvara från tredje part. Plugin-program markeras automatiskt i den vänstra panelen.
  2 Använd växlingsknappen för att aktivera/inaktivera funktionen för plugin-program från tredje part.
  3 En lista över programvara från tredje part med status (installerad eller inte) visas.
  4 Välj den programvara från tredje part som du vill rensa.
  5 Klicka på Spara urvalet för att bekräfta det. Denna åtgärd är obligatorisk om du har ändrat standarurvalet.
  6 Klicka på Rensanär du vill rensa deras historik. Observera att en fullständig sekretessökning av bland annat webbläsare, tillägg och ledigt utrymme (om dessa avsnitt har aktiverats) körs när du klickar på Rensa alla.

  Hur rensar jag en disk permanent?
  Med funktionen för permanent rensning i Max Utilities kan du vara säker på att det inte går att återställa filer som tagits bort från datorn. Observera att rensningen inte förstör eller tar bort befintliga data. Rensningen berör endast det befintliga lediga utrymmet på din hårddisk.

  För att helt och hållet eliminera historikspår av de borttagna filerna kommer permanentrensningsfunktionen att blanda tabellposterna i huvudfilen nästa gång du startar datorn.

  1 Välj fliken Sekretess och klicka på Rensa diskar permanent.
  2 Använd växlingsknappen för att aktivera/inaktivera permanent diskrensning.
  3 En lista över enheter visas på skärmen.
  4 Välj de enheter som du vill utföra permanent rensning på.
  5 Rensa tabellposter i huvudfilen: Med det här alternativet kan du rensa bort tabellposter i huvudfilen. I Huvudfiltabellen lagras information om varje fil och katalog på en NTFS-volym. Det är en relationsdatabastabell som innehåller olika attribut för olika filer. Den fungerar som startpunkt och funktion för central hantering av en NTFS-volym.
  6 Klicka på Rensa diskar för att rensa utrymme permanent på de markerade hårddiskarna.

  Hur förstör jag filer?
  Förstöringsfunktionen tar permanent bort filer, mappar och innehållet i papperskorgen på ett sånt sätt att det inte går att återställa informationen.

  1 Välj fliken Sekretess och klicka på Förstör filer.
  2 Lägg till filer som ska förstöras. Du kan göra detta genom att helt enkelt dra och släppa filer från Utforskaren, eller genom att klicka på Lägg till och manuellt välja filer i bläddringsfunktionen.
  3 Valda objekt visas i listan under fil- eller mappsökvägen. Du kan lägga till eller ta bort objekten genom att klicka på Lägg till och Ta bort.
  4 Välj den fil du vill förstöra
  5 Klicka på Öppna för att lägga till filen i listan över filer som ska förstöras.
  6 Klicka på Förstör för att förstöra de markerade filerna.

  Notera favoritplatser: När filen eller mappen visas i förstöringslistan kan du högerklicka och välja alternativet att lägga till platsen bland dina favoriter. Du kan då enkelt bläddra till dina favoritplatser vid ett senare tillfälle och lägga till filer som ska förstöras.

  När filerna har förstörts visas resultatet i form av en lista med totalt antal objekt som skulle förstöras, totalt antal objekt som förstördes, totalt antal objekt som inte förstördes och hur stort diskutrymme som har återställts.

  Vad är skillnaden mellan permanent diskrensning och permanent förstöring av filer?
  Permanent diskrensning: Permanent diskrensning tar bort alla spår i det lediga utrymmet på din hårddisk så att inga data kan återställas.

  Permanent förstöring av filer: Förstöring är en process som permanent tar bort filer från en viss plats på datorn.

  Hur återställer jag säkerhetskopior av registret?
  Max Utilities skapar automatiskt säkerhetskopior varje gång du åtgärdar problem i registret, så det är lätt att återställa en säkerhetskopia om du behöver göra det vid ett senare tillfälle.

  1 Välj fliken Återställning.
  2 En lista över tidigare säkerhetskopior av registret visas.
  3 Välj den senaste säkerhetskopian. Det är mycket ovanligt att du behöver återställa en annan säkerhetskopia.
  4 Klicka på Återställ för att återställa säkerhetskopian.

  Obs!: Om du är en erfaren användare kan du välja en säkerhetskopia och klicka på Öppna för att visa de undernycklar som är associerade med den. Du kan då välja de undernycklar som ska återställas genom att markera motsvarande kryssrutor och sedan klicka på knappen Återställ.

  Hur avinstallerar jag oanvända eller oönskade program?
  Oanvända eller oönskade program som är installerade på datorn kan ta upp en stor del av minnet och hårddisken, göra datorn långsammare och försämra dess prestanda. Om du är en genomsnittlig användare så kan du kanske tycka att det är svårt att identifiera vilka program du ska avinstallera. Avinstallationsprogrammet identifierar och gör det möjligt för dig att ta bort de oanvända och oönskade programmen på ett säkert sätt.

  Avinstallationsprogrammet analyserar alla installerade program på datorn och rekommenderar vilka program som ska avinstalleras, baserat på vilket datum de senast användes och deras storlek. Båda dessa parametrar är konfigurerbara under Inställningar > Avinstallationsprogram.

  När du öppnar skärmen för avinstallationsprogrammet under fliken Återställning så visas en lista över alla installerade program. Du kan sortera programmen enligt datumet då de användes senast eller enligt deras storlek. De program som vi rekommenderar att du avinstallerar markeras automatiskt i listan.

  När du avinstallerar programmen tas valda program bort på ett säkert sätt och utrymme frigörs på datorn. När avinstallationen är klar körs register- och sekretessökningar automatiskt för att rensa Windows-registret och dina sekretessdata.

  Du kan även öppna skärmen för avinstallationsprogrammet genom att köra 1 – Klicka på funktionen Optimering på kontrollpanelen. Då körs en rad optimeringsaktiviteter som förbättrar systemets prestanda, bland annat rekommenderas program för avinstallation.