Max Utilities Støtte
Max Utilities Hjelp og støtte

Komme i gang med Max Utilities

Om dette avsnittet: Denne veiledningen er laget for å hjelpe deg med å komme i gang med å bruke Max Utilities. Du får en oversikt over installasjonen av Max Utilities, og kan lese beskrivelser av de mest brukte funksjonene. Veiledningen dekker ikke alle funksjonene i Max Utilities, og du får ikke utfyllende beskrivelser. Bruk koblingene til de ulike avsnittene for å lære mer om hvert emne.

 • Installere Max Utilities
  Hva er minstekravene for å installere Max Utilities?
  Hvor laster jeg ned siste versjon av Max Utilities?
  Hvordan installerer og registrerer jeg Max Utilities (Internett)?
  Hvordan installerer jeg prøveversjonen av Max Utilities (Internett)?
 • Komme i gang med Max Utilities
  Hvordan kan jeg bruke Max Utilities til å holde datamaskinen i tipp-topp form?
 • Rengjør registeret
  Hvorfor bør jeg rydde opp i Windows-registeret?
  Hvordan rydder jeg opp i Windows-registeret?
  Hvordan løser jeg problemer?
  Hvilke deler av registeret gjennomsøkes?
 • Komprimer registeret
  Hvordan komprimerer jeg registeret?
 • Windows-optimalisering
  Hvordan optimaliserer jeg Windows?
 • Gjør oppstarten til Windows raskere
  Det tar for lang tid å starte datamaskinen. Hva skal jeg gjøre?
 • Tømme Windows-loggen
  Hvordan tømmer jeg Windows-loggen?
 • Tømme nettleserloggen
  Hvordan tømmer jeg nettleserloggen?
 • Fjerne spor etter tredjeparter
  Hvordan håndterer og fjerner jeg spor etter tredjeparts programvare?
 • Rens disker
  Hvordan renser jeg disker?
 • Makuler filer
  Hvordan makulerer jeg filer?
  Hva er forskjellen mellom diskrensing og makulering av filer?
 • Gjenopprette sikkerhetskopier av registeret
  Hvordan gjenoppretter jeg sikkerhetskopier av registeret?
 • Avinstaller ubrukte eller uønskede programmer
  Hvordan avinstallerer jeg ubrukte eller uønskede programmer?
 • Hva er minstekravene for å installere Max Utilities?

  Microsoft® Windows® XP SP3 (kun 32-bitersversjonen)

  A - Prosessor: Pentium® eller tilsvarende 233 MHz (minimum) | Pentium eller tilsvarende 300 MHz (anbefalt)
  B - Minne: 64 MB (minimum) | 128 MB (anbefalt)

  Microsoft Windows Vista® (32- og 64-biters)

  C - Minne: 1 GB

  Microsoft Windows 7/8 (32- eller 64-biters)

  D - Prosessor: 1 GHz
  E - 1 GB for 32-biters og 2 GB for 64-biters

  Maskinvarekrav:

  F - Harddisk: 50 MB ledig
  G - Video: SVGA (1024 x 768)
  H - CD-ROM-stasjon (dersom du ikke installerer fra elektronisk programnedlasting)
  I - Du trenger tilgang til Internett for å kunne registrere produktet og motta produktoppdateringer*

  * Brukeren er selv ansvarlig for å ha et Internett-abonnement, og må selv dekke alle utgifter knyttet til Internett-bruk.

  Støttede nettlesere

  J - Netscape
  K - Opera
  L - Firefox
  M - Internet Explorer
  N - Google Chrome
  O - Mozilla
  P - Safari

  Hvor laster jeg ned siste versjon av Max Utilities?
  Takk for at du valgte Max Utilities. Du kan laste ned den nyeste versjonen her: https://www.maxutilities.com/nb-no/download.html. Du finner flere nedlastingsinstruksjoner på denne siden.

  Hvordan installerer og registrerer jeg Max Utilities (Internett)?
  Installere den fullstendige versjonen av Max Utilities

  1 Godta lisensavtalen ved å klikke på knappen Godtar.
  2 Lisensnøkkel: Du får se en skjerm der du blir bedt om å oppgi lisensinformasjonen. Dersom du har kjøpt Max Utilities allerede, oppgir du lisensinformasjonen nøyaktig som den står i bekreftelsesmeldingen du fikk på e-post. Du kan kopiere lisensen fra e-posten og lime den inn i lisenskodefeltet ved å sette markøren i feltet og klikke på knappen Lim inn lisenskode. Klikk på Registrer for å registrere programvarelisensen.
  3 Velg ett av følgende installasjonsalternativer: Enkel installering eller Egendefinert installering.

  * Enkel installering – Dette er standardinstallasjonen, med forhåndsinnstilte parametre som gjør installeringen enkel.
  * Egendefinert installering – Dette er den egendefinerbare installasjonsmetoden, der du kan definere plassering av installasjonen på PCen.

  4 Veiviseren hjelper deg gjennom resten av installasjonsprosessen. I "Visste du at"-bildene som vises ved installering, kan du finne nyttig informasjon om hvordan Max Utilities kan hjelpe deg med å forbedre systemytelsen.
  5 Etter at installasjonen er fullført, spør Max Utilities deg om du vil starte et søk på maskinen omgående. Klikk på Ja for å starte et fullstendig registersøk. Klikk på Nei og Fullfør for å lukke installeringsveiviseren.

  Slik åpner du programmet fra datamaskinen:

  1 Gå til Alle programmer
  2 Klikk påMax Utilities.
  3 Du kan også dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet dersom du valgte denne handlingen under konfigureringen.

  Hvordan installerer jeg prøveversjonen av Max Utilities (Internett)?
  Når du har lastet ned installasjonsfilen fra webområdet vårt, dobbeltklikker du på filen for å starte installasjonen. Installasjonsveiviseren veileder deg gjennom den enkle installasjonsprosessen.

  Merk: Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne laste ned Max Utilities.

  1 - Godta lisensavtalen ved å klikke på knappen Godtar.
  2 - Lisensnøkkel: Du får se en skjerm der du blir bedt om å oppgi lisensinformasjonen. Ignorer denne delen og fortsett installasjonen. Legg merke til at prøveversjonen av Max Utilities inneholder et begrenset antall funksjoner.
  3 - Velg ett av følgende installasjonsalternativer: Enkel installering eller Egendefinert installering.
  A. Enkel installering – Dette er standardinstallasjonen, med forhåndsinnstilte parametre som gjør installeringen enkel.
  B. Egendefinert installering – Dette er den egendefinerbare installasjonsmetoden, der du kan definere plassering av installasjonen på PCen.

  4 - Veiviseren hjelper deg gjennom resten av installasjonsprosessen. I "Visste du at"-bildene som vises ved installering, kan du finne nyttig informasjon om hvordan Max Utilities kan hjelpe deg med å forbedre systemytelsen.
  5 - Etter at installasjonen er fullført, spør Max Utilities deg om du vil starte et søk på maskinen omgående. Klikk på Ja for å starte et fullstendig registersøk. Klikk på Nei og Fullfør for å lukke installeringsveiviseren.

  Slik åpner du programmet fra datamaskinen:

  1) Gå til Alle programmer
  2) Klikk på Max Utilities.
  3) Du kan også dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet dersom du valgte denne handlingen under konfigureringen.

  Hvordan kan jeg bruke Max Utilities til å holde datamaskinen i tipp-topp form?
  Det er viktig å vedlikeholde systemtilstanden for å sikre at datamaskinen fungerer som den skal. Vi anbefaler at du utfører følgende oppgaver med jevne mellomrom for å vedlikeholde systemtilstanden:

  1 - Registeropprydding: Rengjøring av registeret og fjerning av ugyldige oppføringer forbedrer stabiliteten til systemet.
  1) Klikk på Rengjør registeret i kategorien Ytelse.
  2) Velg Fullstendig registersøk, som søker etter registerfeil i alle deler av systemet.
  3) Klikk på Start søk. Dersom Max Utilities oppdager problemer, får du se dem når søket er fullført.
  4) Velg og klikk Reparer for å løse alle problemer.

  2 - Komprimer registeret: Komprimering av registeret fjerner tomrom, bortkastet plass og skadede nøkler fra registeret, og utfører en fysisk defragmentering av Windows-registerfilene.
  1) Klikk på Komprimer registeret i kategorien Ytelse.
  2) Klikk på Start for å starte analysering av registeret. Når analysen er fullført, får du se resultatet.
  3) Klikk på Bruk for å bruke komprimeringsendringene.

  3 - Tømme Windows-loggen (kontrollere dokumentlogg)
  1) Klikk på Tøm Windows-loggen i kategorien Ytelse.
  2) Kontroller at det er merket av for Dokumentlogg. Dette er vanligvis avmerket som standard.
  3) Klikk på Lagre valg for å bekrefte.
  4) Klikk på Rengjør Windows for å tømme Windows-loggen.

  4 - Rense diskene: Max Utilities har en rensefunksjon som sikrer at tidligere slettede filer ikke kan gjenopprettes fra datamaskinen. Merk: Rensingen kan ikke ødelegge eller fjerne eksisterende data, den utføres kun på ledig plass på harddisken.

  Rensingen ødelegger oppføringer i hovedfiltabellen ved neste systemoppstart for å fjerne loggsporet til slettede filer helt.

  1) Velg kategorien Personvern og klikk på Rens disker.
  2) Bruk av/på-knappen til å aktivere og deaktivere diskrensing.
  3) Du får se en liste med stasjoner.
  4) Velg stasjonen(e) du vil rense.
  5) Rengjør hovedfiltabelloppføringer: Hvis du velger dette alternativet, rengjøres hovedfiltabelloppføringene. I hovedfiltabellen lagres informasjon om alle filer og kataloger, på et NTFS-volum. Dette er en relasjonsbasert databasetabell, som inneholder ulike attributter knyttet til forskjellige filer. Den utgjør et utgangspunkt og er en sentralisert håndteringsfunksjon for NTFS-volumet, og fungerer litt på samme måte som en innholdsfortegnelse.
  6 Klikk på Rens disker for å rense de valgte stasjonene.

  Hvorfor bør jeg rydde opp i Windows-registeret?
  Windows-registeret er en database der viktige innstillinger og konfigurasjonsopplysninger om Windows-operativsystemet lagres. Windows kan ikke fungere uten registeret.

  Registeret inneholder informasjon om og innstillinger for all maskinvare og programvare, alle brukere og alternativer på datamaskinen og i operativsystemet.

  Når en bruker endrer på innstillingene i kontrollpanelet, filtilordninger, systempolicyer eller installert programvare, reflekteres og lagres endringene i registeret. Kjøring av programmer kan føre til endringer i registeret.

  Over tid kan ugyldige oppføringer og løse koblinger hope seg opp i Windows-registeret. Problemene kan oppstå som følge av årsaker som disse:

  Avinstallering eller feilaktig fjerning av programvare resulterer i ugyldige fil- og mappekoblinger samt løse oppstartsprogrammer

  Manglende eller skadede maskinvare- eller programvaredrivere.

  Sletting av filer som refereres til av snarveier.

  Oppsamlinger av ugyldige oppføringer kan gjøre systemet tregt, føre til feilmeldinger, forhindre programmer fra å fungere som de skal og gjøre systemet ustabilt eller få det til å krasje.

  Registeropprydding oppdager og fjerner slike feil.

  Hvordan rydder jeg opp i Windows-registeret?
  1 - Velg kategorien Ytelse og klikk på knappen Rengjør registeret.
  2 - Velg hva slags søk du vil kjøre Du har to søkemuligheter:
  A - Fullstendig registersøk: Et fullstendig søk er et omfattende og dyptgående søk i Windows-registeret. Et fullstendig søk gjennomsøker alle deler av Windows-registeret på jakt etter ugyldige oppføringer.
  B - Tilpasset registersøk: Med et egendefinert søk kan du velge hvilke deler av registeret du vil søke gjennom. Dersom du velger et egendefinert søk, må du plukke ut hvilke deler av registeret som skal rengjøres, fra listen som vises.
  C - Konfigurer ignoreringslister:Klikk for å legge til verdier eller nøkler som skal ignoreres under registersøk. Velg kategorien Verdier eller Nøkler. I feltet Angi element oppgir du navnet på verdien eller delnøkkelen. Du kan legge til og fjerne verdier og delnøkler, ved å velge dem og deretter klikke på Legg til eller Fjern.

  Merk: Max Utilities inneholder også en intern ignoreringsliste, som ikke er lik denne ignoreringslisten. Oppdateringer av denne listen slippes fra tid til annen, og kan hentes ved hjelp av Smart Update.

  3 - Klikk på Start søk for å starte søk etter registerfeil på systemet. Max Utilities gjennomsøker Windows-registeret på jakt etter ugyldige oppføringer. Etter hvert som søket skrider frem, viser fremdriftsindikatoren hvor langt søket har kommet samt eventuelle problemer det har støtt på, under hver søkekategori. Du kan stoppe søket når som helst ved å klikke på det røde Stopp-ikonet.
  4 - Etter et søk vises søkeresultatet. Fra denne skjermen kan du trygt reparere ugyldige oppføringer for å forbedre ytelsen og stabiliteten til systemet. Max Utilities oppretter automatisk sikkerhetskopier av registeret hver gang du reparerer problemer. Det er derfor enkelt å gjenopprette sikkerhetskopier dersom dette skulle bli nødvendig.

  Hvordan løser jeg problemer?
  Når Max Utilities har fullført et søk, får du se resultatet av søket samt eventuelle problemer som ble oppdaget. Alle de gjennomsøkte områdene vises, og du får se hvor mange problemer som ble funnet i hvert område.

  Som standard blir alle oppdagede elementer markert for reparasjon. Du kan se over resultatene, og velge "reparer" for å reparere alle oppdagede elementer.

  Merk: Hvis du er en erfaren bruker, kan du endre handlingsegenskapene for hvert problem her før du tar i bruk eventuelle problemløsninger og endringer i Windows-registeret med funksjonen Reparer.

  1 - Klikk på et område i Del-panelet for å vise problemer i det aktuelle området.
  2 - Dobbeltklikk på et problem for å vise et utvidet informasjonsfelt.
  3 - Klikk på Alle deler for å vise alle problemer søket oppdaget. Detaljene om hvert av problemene som vises på skjermen Søkeresultater, inkluderer følgende:
  A - Prioritetsnivå og en kort beskrivelse av problemet.
  B - Plassering av problemet i registeret.
  C - Navn på den problematiske verdien og dataene den inneholder.

  Merk: Dersom Max Utilities kjører som prøveversjon, vil noen deler av registeret ikke kunne endres og repareres. Disse begrensede områdene og tilknyttede problemer vises med et hengelåssymbol på søkeresultatskjermen.

  Endre søkeresultatet

  Du endrer på et problem ved å velge problemet og høyreklikke for å vise handlingsmenyen (vist nedenfor). Denne menyen viser alle handlingene du kan utføre på et problem før det repareres. Velg relevant handling fra denne menyen.

  Merk: Noen problemer vil kun ha et begrenset antall handlinger tilgjengelig.

  Handlingsmeny

  Høyreklikk for å vise handlingsmenyen.

  A - Behold element: Som standard er alle problemene som vises på søkeresultatskjermen, merket for sletting.
  B - Slett element: Du sletter et element etter reparasjon ved å velge Slett element fra handlingsmenyen.
  C - Legg til verdi/undernøkkel i ignoreringslisten: Du kan forhindre at verdien eller nøkkelen til en registeroppføring repareres når du velger repareringsfunksjonen, og du kan utelate den fra søk. Dette gjør du ved å legge verdien eller undernøkkelen til på din egendefinerte ignoreringsliste.
  D - Slett alle: Alle problemer innenfor et bestemt område på søkeresultatskjermen kan repareres under ett, i tillegg til at du kan reparere enkeltproblemer.
  E - Hvis du vil reparere alle problemer i et område, velger du det aktuelle området til venstre, og klikker deretter på Slett alle på handlingsmenyen.

  Reparere problemer

  Når du er ferdig med å behandle problemene på søkeresultatskjermen, kan du kjøre reparasjonskommandoen. Ved å klikke på denne knappen, tar du i bruk alle handlingene og endringene på søkeresultatskjermen, på de aktuelle oppføringene i registeret. Dette inkluderer tillegg på ignoreringslisten.

  Merk: Dersom du ikke vil reparere noen av problemene på søkeresultatskjermen, klikker du på Lukk. Du blir sendt videre til oppsummeringsskjermen Søk og reparer.

  Hvilke deler av registeret gjennomsøkes?
  Følgende deler gjennomsøkes for å sikre registerintegritet og -optimalisering:

  1 - Programvareplasseringer: Denne delen inneholder plasseringene til programvare som er installert på systemet. Disse plasseringene registreres i registeret under installasjonen av programmene.
  2 - Registerintegritet: Denne delen inneholder viktige Windows-skallmappeoppføringer, inkludert mapper som Mine dokumenter, Favoritter, Profiler osv.
  3 - Windows-skrifttyper: Denne delen inneholder listen med skrifttyper som er registrert i skrifttypemappen til Windows-operativsystemet.
  4 - Hjelp og ressurser: Windows-standarden angir at programmer må registrere hjelpefilene sine i denne delen av registeret.
  5 - Delte DLL-filer: Denne delen inneholder listen med informasjon knyttet til delte kontrollfiler som er registrert på systemet.
  6 - Oppstartsprogrammer: Windows registrerer elementer som er satt til å starte ved oppstart av Windows, i denne delen av registeret. Disse registeroppføringene inneholder referanser til plasseringene av disse elementene på harddisken. Du ser hvilke elementer som er satt til å kjøre når Windows 98/Me/XP starter opp, ved å klikke på Start -> Kjør -> og skrive «msconfig» -> OK. Når du ser verktøyet for systemkonfigurasjon, klikker du på arkfanen Oppstart for å vise listen med oppstartselementer.
  7 - Legg til/fjern programmer: Programvare kan avinstalleres fullstendig ved hjelp av Windows-miniprogrammet Legg til eller fjern programmer, som du finner i kontrollpanelet i Windows.
  8 - Dersom programvaren ikke ble fjernet via Legg til eller fjern programmer (f.eks. dersom et program ble fjernet fra systemet ved at brukeren slettet programinstallasjonsmappen via Windows Utforsker), vil koblingen til avinstallasjonsfilen forbli i listen Legg til eller fjern programmer.
  9 - Virtuelle enheter: Denne delen inneholder listen med informasjon knyttet til virtuelle drivere som er registrert på systemet.
  10 - Filtyper: Denne delen inneholder listen med filtyper som normalt registreres i registeret under installasjonen av programmer. Disse problemene kan oppstå dersom avinstallasjonsprogrammet til et program fjerner programfilene fra harddisken, men ikke fjerner de tilknyttede filtypene fra registeret.
  11 - Midlertidige filer / snarveier: Under registersøk gjennomsøker Max Utilities alle de valgte plasseringene fra skjermen Alternativer > Snarveiinnstillinger, og fjerner løse snarveier, midlertidige (.tmp) filer og Scandisk- og Checkdisk-fragmentfiler (.chk) fra harddisken.
  12 - Egendefinerte kontroller: Når et program installeres, registreres plasseringene for egendefinerte kontroller som nye oppføringer i denne delen av registeret.
  13 - Dyptgående søk: Delen Dyptgående søk dekker områder av registeret som ikke dekkes av de ovennevnte delene.

  Hvordan komprimerer jeg registeret?
  Komprimering av registeret fjerner tomrom, bortkastet plass og skadede nøkler fra registeret, og utfører en fysisk defragmentering av Windows-registerfilene.

  Når komprimeringen er fullført, får registeret en lineær struktur. Dette reduserer reaksjonstiden til programmer og tilgangsperioden til registeret, og forbedrer i tillegg systemytelsen.

  Komprimere registeret

  Forsiktig:

  Vi anbefaler at du merker av for Opprett systemgjenopprettingspunkt før du komprimerer registeret.

  Klikk på knappen Komprimer registeret på skjermen Ytelse, og velg Fortsett for å starte rengjøringen av registeret.

  Registerkomprimeringen består av tre trinn:

  A - Analyse: Dette trinnet består i at Max Utilities analyserer registeret på jakt etter tomrom, ledig plass og skadede nøkler, og sikkerhetskopierer registeret for rengjøring.
  B - Forhåndsvis resultater: Når rengjøringen er i gang, ser systemet etter foreldede registeroppføringer, og fjerner dem automatisk fra registeret. Etter at rengjøringen er fullført, får du se en skjerm som viser hvor mye bortkastet plass som fantes på datamaskinen, og prosentandelen av plass du har spart.
  C - Registerkomprimering: Når rengjøringen er fullført etter sikkerhetskopieringen, får du se en registerkomprimeringsskjerm på datamaskinen. Hvis du klikker på Bruk, tas endringene som ble utført i løpet av trinn 1, dvs. analysen, i bruk. Du blir bedt om å starte maskinen på nytt for at endringene i registeret skal tre i kraft.

  Hvordan optimaliserer jeg Windows?
  Funksjonen for Windows-optimalisering gir deg ulike profilalternativer som inneholder forhåndsinnstilte innstillinger. Du velger den profilen som passer deg best, ved å flytte glidebryteren til profilen du vil bruke.

  Du kan også velge Egendefinert profil, og du vil da få muligheten til å konfigurere egendefinerte innstillinger for optimalisering av Windows.

  Klikk på kategorien Ytelse > Windows-optimalisering for å se denne skjermen. Glidebryteren for ytelse øverst på skjermen viser tre innstillinger:

  A - Best utseende: Flytt glidebryteren hit hvis du vil optimalisere Windows slik at det får best mulig utseende.
  B - Balansert: Standardprofilen. Denne profilen har forhåndskonfigurerte innstillinger som gir en optimal balanse mellom utseende og ytelse.
  C - Best ytelse: Flytt glidebryteren hit hvis du vil optimalisere Windows slik at du får best mulig ytelse.

  Merk: Innstillingen Best ytelse endrer visuelle innstillinger i Windows.

  Når du har valgt en profil, vises listen med forhåndskonfigurerte innstillinger for profilen nedenfor. De er alle markert som aktivert automatisk.

  Det tar for lang tid å starte datamaskinen. Hva skal jeg gjøre?
  Dersom det tar lang tid for datamaskinen å starte, kan det hende du har for mange programmer som er satt til å starte samtidig med Windows.

  1 Velg kategorien Ytelse
  2 Klikk på knappen Gjør oppstarten til Windows raskere for å se denne skjermen. Her kan du forhåndsvise, håndtere og kontrollere hvilke programmer som starter ved systemoppstart. Skjermen Gjør oppstarten til Windows raskere viser en liste med alle programmer som kjører på datamaskinen ved oppstart.
  3 Se gjennom listen og avgjør om du vil at bestemte programmer skal starte under oppstart. Merk av eller fjern markeringer på listen, og klikk deretter på Bruk.

  Hvordan tømmer jeg Windows-loggen?
  Med denne funksjonen kan du tømme deler av Windows-loggen og håndtere data om Internett-aktivitet som nettleseren din lagrer. Funksjonen er delt inn i følgende deler:

  A - Dokumentlogg
  B - Finn/søk-mappelogg
  C - Midlertidige filer for ScanDisc
  D - Innholdet på utklippstavlen
  E - Kjørings historikk
  F - Mappe med midlertidige filer
  G - Windows-papirkurven

  1 Velg kategorien Personvern og klikk på Tøm Windows-loggen. Windows-delen markeres automatisk i panelet til venstre.
  2 Bruk knappen til å aktivere og deaktivere funksjonen Tøm Windows-loggen. Du får se en liste med elementer samt en kort beskrivelse av hvert av dem. En standardutvalg er aktivert. Merk: Dokumentlogg er ikke merket av som standard.
  3 Velg elementet du vil slette loggen for, fra listen. Merk av eller fjern markeringen ved elementene i standardutvalget.
  4 Når du er ferdig, klikker du på Lagre valg for å bekrefte. Dette er påkrevd hvis du har utført noen endringer i standardutvalget.
  5 Klikk på Rengjør Windows for å slette loggen til alle elementene som vises. Merk: Hvis du klikker på Rengjør alle, kjøres et fullstendig personvernsøk som ser gjennom delene for nettlesere, plugin-moduler og ledig plass (hvis aktivert).

  Når personvernoppryddingen er i gang, viser fremdriftsindikatoren hvor langt rengjøringen har kommet, og hvilke områder som rengjøres for øyeblikket. Når oppryddingen er fullført, får du se resultatet under Totalt antall deler som er renset, Totalt antall rensede elementer og Gjenvunnet diskplass.

  Hvordan tømmer jeg nettleserloggen?
  Du sletter spor du har lagt igjen på Internett, ved å tømme nettleserloggen fra tid til annen. Det er i loggen informasjon om besøkte webområder registreres.

  A - Buffer, logg og adresselinje
  B - Index.dat
  C - Fyll ut skjema automatisk: Data som tidligere er lagt inn i ulike nettskjemaer, inkludert lagrede passord.
  D - Nedlastede programfiler

  Med denne funksjonen kan du velge hvilke loggopplysninger du vil fjerne fra nettleserloggen. Det er støtte for nettleserne Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Netscape og Mozilla.

  1 Velg kategorien Personvern og klikk på Tøm nettleserloggen. Nettlesere-delen markeres automatisk i panelet til venstre.
  2 Bruk av/på-knappen til å aktivere og deaktivere funksjonen Rydd opp nettleserinnstillinger.
  3 Du får se en liste med nettlesere samt statusen deres (installert eller ikke installert). Nettlesere som ikke er installert, vises i grå skrift. I en annen kolonne får du se elementene som skal rengjøres.
  4 Hvis du vil beholde enkelte informasjonskapsler, må du lagre dem som Informasjonskapsler du vil ta vare på. Merk: Dette er kun tilgjengelig for Internet Explorer, Firefox og Chrome. Klikk på Velg hvilke informasjonskapsler du vil ta vare på. I listen over informasjonskapsler krysser du av for de du vil beholde.
  5 Velg nettleseren du vil slette surfeloggen fra. Velg element(er) fra elementlistekolonnen. Dette inkluderer f.eks.:
  A - Buffer, logg og adresselinje
  B - Index.dat
  C - Fyll ut skjema automatisk: Data som tidligere er lagt inn i ulike nettskjemaer, inkludert lagrede passord.
  D - Nedlastede programfiler

  6 Når du er ferdig, klikker du på Lagre valg for å bekrefte. Dette er påkrevd hvis du har utført noen endringer i standardutvalget.
  7 Klikk på Rengjør nettlesere for å slette alle logger. Merk: Hvis du klikker på Rengjør alle, kjøres et fullstendig personvernsøk som ser gjennom delene for nettlesere, plugin-moduler og ledig plass (hvis aktivert).

  Hvordan håndterer og fjerner jeg spor etter tredjeparts programvare?
  I denne delen kan du slette logger i tredjepartsprogrammer som er installert på datamaskinen.

  1 Velg kategorien Personvern og klikk på Fjern spor etter tredjeparts programvare. Delen Plugin-moduler markeres automatisk i panelet til venstre.
  2 Bruk av/på-knappen til å aktivere og deaktivere funksjonen for plugin-moduler i tredjepartsprogrammer.
  3 Du får se en liste med tredjepartsprogramvare samt statusen deres (installert eller ikke installert).
  4 Velg tredjepartsprogramvaren du vil rengjøre.
  5 Når du er ferdig, klikker du på Lagre valg for å bekrefte. Dette er påkrevd hvis du har utført noen endringer i standardutvalget.
  6 Klikk på Rengjør plugin-moduler for å slette tilhørende logger. Merk: Hvis du klikker på Rengjør alle, kjøres et fullstendig personvernsøk som ser gjennom delene for nettlesere, plugin-moduler og ledig plass (hvis aktivert).

  Hvordan renser jeg disker?
  Max Utilities har en rensefunksjon som sikrer at tidligere slettede filer ikke kan gjenopprettes fra datamaskinen. Merk: Rensingen kan ikke ødelegge eller fjerne eksisterende data, den utføres kun på ledig plass på harddisken.

  Rensingen ødelegger oppføringer i hovedfiltabellen ved neste systemoppstart for å fjerne loggsporet til slettede filer helt.

  1 Velg kategorien Personvern og klikk på Rens disker.
  2 Bruk av/på-knappen til å aktivere og deaktivere diskrensing.
  3 Du får se en liste med stasjoner.
  4 Velg stasjonen(e) du vil rense.
  5 Rengjør hovedfiltabelloppføringer: Hvis du velger dette alternativet, rengjøres hovedfiltabelloppføringene. I hovedfiltabellen lagres informasjon om alle filer og kataloger, på et NTFS-volum. Dette er en relasjonsbasert databasetabell, som inneholder ulike attributter knyttet til forskjellige filer. Den utgjør et utgangspunkt og er en sentralisert håndteringsfunksjon for NTFS-volumet, og fungerer litt på samme måte som en innholdsfortegnelse.
  6 Klikk på Rens disker for å rense de valgte stasjonene.

  Hvordan makulerer jeg filer?
  Makuleringsfunksjonen sletter filer, mapper og innhold i papirkurven permanent. Makulerte elementer kan ikke gjenopprettes.

  1 Velg kategorien Personvern og klikk på Makuler filer.
  2 Legg til filer som skal makuleres. Dette gjør du enkelt ved å dra og slippe filer fra Windows Utforsker, eller ved å klikke på Legg til og velge filer manuelt ved hjelp av Bla gjennom-funksjonen.
  3 Valgte elementer vises på listen under Fil-/mappebane. Du kan legge til og fjerne filer ved å velge dem og deretter klikke på Legg til eller Fjern.
  4 Velg filen du vil makulere
  5 Klikk på Åpne for å legge filen til makuleringslisten.
  6 Klikk på Makuler for å makulere de valgte filene.

  Merk: Favorittplasseringer: Når en fil eller mappe er i makuleringslisten, kan du høyreklikke for å legge plasseringen i favoritter. Ved senere makulering kan du enkelt finne favorittplasseringene for å legge til filer derfra i makuleringslisten.

  Når makuleringen er fullført, vises resultatet av makuleringen. Her kan du se hvor mange elementer som var valgt for makulering, hvor mange elementer som ble makulert, hvor mange elementer som ikke ble makulert og hvor mye diskplass som ble frigjort.

  Hva er forskjellen mellom diskrensing og makulering av filer?
  Diskrensing: Diskrensing renser ledig plass på harddisken, slik at data ikke kan gjenopprettes fra den ledige plassen.

  Makulering av filer: Makuleringsprosessen sletter filene permanent fra en bestemt plassering på datamaskinen.

  Hvordan gjenoppretter jeg sikkerhetskopier av registeret?
  Max Utilities oppretter automatisk sikkerhetskopier av registeret hver gang du reparerer problemer. Det er derfor enkelt å gjenopprette sikkerhetskopier dersom dette skulle bli nødvendig.

  1 Velg kategorien Gjenoppretting.
  2 Du får se en liste med sikkerhetskopier av registeret.
  3 Velg den nyeste sikkerhetskopien. Du trenger sjelden å bruke noen annen sikkerhetskopi.
  4 Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette sikkerhetskopien.

  Merk: Hvis du er en erfaren bruker, kan du velge en sikkerhetskopi og klikke på Åpne for å se delnøklene til sikkerhetskopien. Du kan da velge delnøklene du vil gjenopprette, ved å krysse av for dem og deretter klikke på Gjenopprett.

  Hvordan avinstallerer jeg ubrukte eller uønskede programmer?
  Ubrukte eller uønskede programmer som er installert på datamaskinen, kan oppta store minneressurser og harddiskplass, noe som senker hastigheten og ytelsen til datamaskinen. Hvis du er en gjennomsnittlig bruker, kan det hende du syns det er vanskelig å finne ut hvilke programmer du bør avinstallere. Avinstallasjonsfunksjonen identifiserer og hjelper deg med å fjerne slike ubrukte eller uønskede programmer på en trygg måte.

  Avinstallasjonsprogrammet analyserer alle installerte programmer på datamaskinen og anbefaler deg hvilke programmer du bør fjerne, basert på når de sist ble brukt og hvor store de er. Begge disse parametrene kan konfigureres under Innstillinger > Avinstallasjonsverktøy.

  Når du åpner avinstallasjonsskjermen, får du se en liste over alle installerte programmer under Gjenoppretting. Du kan sortere programmene etter når de sist ble brukt eller hvor store de er. Programmene vi anbefaler at du avinstallerer, merkes automatisk med uthevet skrift på listen.

  De valgte programmene fjernes på en trygg måte når du avinstallerer dem, og du får bedre plass på datamaskinen. Etter at avinstalleringen er fullført, kjøres det register- og personvernsøk for å slette Windows-register- og personverndata.

  Du får også tilgang til avinstallasjonsskjermen ved å kjøre 1-Klikk på optimaliseringsfunksjonenpå dashbordet, som kjører flere optimaliseringsoppgaver som forbedrer systemets ytelse, inkludert anbefaling av programmer du bør avinstallere.